Historie

Med sine norsk-persiske aner har Marius Davood tidlig fått fotfeste i et multikulturelt miljø som åpnet sinnet hans for farger og utrykk som i dag er nøkkelen til hans kunstform. Med sin fascinasjon for det urbane miljøet har utrykket i tillegg videre blitt etablert med en moderne vri på den ellers 1900-talls inspirerte tegnestilen.

“Når jeg tegner er jeg ikke redd for å la pennen føre veien. Inspirasjonen ligger i alt rundt oss, spesielt i menneskene og de følelsene vi får fra dem. Det er viktig med tykk hud og ikke å være redd for å ødelegge kunsten ved å overtenke detaljene. På denne måten skapes de mest genuine verkene som resonnerer både med seerne og kunstneren. Det ligger perfeksjon i uperfeksjon og denne filosofien bærer jeg med meg til enhver tid.” – Marius Davood

Med sine norsk-persiske aner har Marius Davood tidlig fått fotfeste i et multikulturelt miljø som åpnet sinnet hans for farger og utrykk som i dag er nøkkelen til hans kunstform. Med sin fascinasjon for det urbane miljøet har utrykket i tillegg videre blitt etablert med en moderne vri på den ellers 1900-talls inspirerte tegnestilen.

“Når jeg tegner er jeg ikke redd for å la pennen føre veien. Inspirasjonen ligger i alt rundt oss, spesielt i menneskene og de følelsene vi får fra dem. Det er viktig med tykk hud og ikke å være redd for å ødelegge kunsten ved å overtenke detaljene. På denne måten skapes de mest genuine verkene som resonnerer både med seerne og kunstneren. Det ligger perfeksjon i uperfeksjon og denne filosofien bærer jeg med meg til enhver tid.” – Marius Davood

Filosofi

“I dagens samfunn føler jeg at flertallet glemmer leken i livet. At det seriøse fokuset kveler kreativiteten i oss. Det sies at man mister kreativiteten og fantasien når man blir eldre, men jeg aksepterer ikke at dette bare er noe som skjer av seg selv. Vi må aktivt jobbe for å bevare leken i oss. Ikke glemme å sette pris på det som er litt annerledes. Det som får oss til å tenke, føle og assosiere.” – Marius Davood

“I dagens samfunn føler jeg at flertallet glemmer leken i livet. At det seriøse fokuset kveler kreativiteten i oss. Det sies at man mister kreativiteten og fantasien når man blir eldre, men jeg aksepterer ikke at dette bare er noe som skjer av seg selv. Vi må aktivt jobbe for å bevare leken i oss. Ikke glemme å sette pris på det som er litt annerledes. Det som får oss til å tenke, føle og assosiere.” – Marius Davood